Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

87-Year-Old Artist Barbara Kasten on How Her New Career-Defining Monograph Shows She’s More Than Just a Photographer, Taylor Dafoe, δημοσίευση στο Artnet News [13/3/2023]


Barbara Kasten in her Chicago studio, 2020. Courtesy of the artist. Barbara Kasten’s best-known work is, in a sense, all about flattening. So good is she at this technique, though, that...

Η πρώτη εικονογραφημένη έκδοση του σπουδαίου «On Photography» της Susan Sontag, δημοσίευση στο Olafaq [14/3/2023]


H Susan Sontag στο Παρίσι το 1972 Για πρώτη φορά οι λάτρεις της τέχνης της φωτογραφίας μπορούν να ανατρέξουν σε ένα εμβληματικό για μια ολόκληρη γενιά εγχειρίδιο, κοσμημένο με φωτογραφίες: η Folio...