100: Ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, δημοσίευση στο CULTURENOW [30/3/2023]

100: Ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, δημοσίευση στο CULTURENOW [30/3/2023]