ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ, REENACTING CINEMA THROUGH EXTENDED MEDIA – ΚΕΝΤΡΟ “ΦΟΥΡΝΟΣ” [07/12 – 11/12, 2023]

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ, REENACTING CINEMA THROUGH EXTENDED MEDIA – ΚΕΝΤΡΟ “ΦΟΥΡΝΟΣ” [07/12 – 11/12, 2023]