Δελτίο Τύπου Έκθεσης γλυπτικής της Νέλας Κωνσταντίνου- Κόμβος ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ- Εγκαίνια: Παρασκευή 13 Ιανουαρίου στις 18.30 στο Ινστιτούτο Παστέρ

Δελτίο Τύπου Έκθεσης γλυπτικής της Νέλας Κωνσταντίνου- Κόμβος ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ- Εγκαίνια: Παρασκευή 13 Ιανουαρίου στις 18.30 στο Ινστιτούτο Παστέρ