Ζ’ Συνέδριο Ιστορίας της Τέχνης, ΕΠΜΑΣ «Ίδρυμα Ωνάση» [31/3 έως 2/4 2023]

Ζ’ Συνέδριο Ιστορίας της Τέχνης, ΕΠΜΑΣ «Ίδρυμα Ωνάση» [31/3 έως 2/4 2023]