«Αναδυόμενες Τεχνολογίες, Ψηφιακές Τέχνες και Κοινό», Διαδικτυακή Επιστημονική Διημερίδα, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου «AI TRACE» [19-20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022]

«Αναδυόμενες Τεχνολογίες, Ψηφιακές Τέχνες και Κοινό», Διαδικτυακή Επιστημονική Διημερίδα, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου «AI TRACE» [19-20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022]