ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ INSPIRE PROJECT 2023 Προσκεκλημένοι καλλιτέχνες: Μιχαήλ Καρίκης & Albert Barqué-Duran, Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: 24 Μαρτίου 2023

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ INSPIRE PROJECT 2023 Προσκεκλημένοι καλλιτέχνες: Μιχαήλ Καρίκης & Albert Barqué-Duran, Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: 24 Μαρτίου 2023