“Άνθρωπος στις πόλεις” | Έκθεση στη Chili Art Gallery [ 23 Φεβρουαρίου – 4 Μαρτίου 2023]

“Άνθρωπος στις πόλεις” | Έκθεση στη Chili Art Gallery [ 23 Φεβρουαρίου – 4 Μαρτίου 2023]