Απεικονίσεις γυναικείων μορφών στην τέχνη: μέσα από τα βλέμματα των θεατριών του 19ου αιώνα, Online εκδήλωση [Τρίτη 28/3/2023, ώρα 19:00]

Απεικονίσεις γυναικείων μορφών στην τέχνη: μέσα από τα βλέμματα των θεατριών του 19ου αιώνα, Online εκδήλωση [Τρίτη 28/3/2023, ώρα 19:00]