Αποθετήριο

Αποθετήριο


Interacting with the machine

Background Image

Interacting with the machine

Γράδου Άννα, 2020

Interacting with the machine: to the screen and beyond Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών , Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών Τεχνών Universite de Paris VIII-Vincennes a Saint Denis Σύνδεσμος

ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Stay an animal away and you will see a human closer

Background Image

Stay an animal away and you will see a human close

Φερλέ Βασιλική, 2020

Stay an animal away and you will see a human closer: or: how the animal representation in motion picture and new media creates a distance that promotes proximity Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών , Σχολή Καλών Τεχνών , Τμήμα Εικαστικών Τεχνών , Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Universite de Paris VIII-Vincennes a Saint Denis Σύνδεσμος

ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

The performing engineer: towards a poor interactive multimedia theater

Background Image

The performing engineer

Μιχαλοπούλου Βασιλική, 2020

The performing engineer: towards a poor interactive multimedia theater: a study on Samuel Beckett's "Happy days" Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών , Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Universite de Paris VIII-Vincennes a Saint Denis Σύνδεσμος

ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Virtualizing the Performance

Background Image

Virtualizing the Performance

Κανελλοπούλου Αθηνά, 2019

Virtualizing the Performance: IVAPA Project: A case study for a Virtual Archive : μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών , Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σύνδεσμος

ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Δυνατότητες αξιοποίησης των διαδικτυακών παιχνιδιών

Background Image

Δυνατότητες αξιοποίησης των διαδικτυακών παιχνιδιών

Γιαννημάρα Ειρήνη, 2014

Δυνατότητες αξιοποίησης των διαδικτυακών παιχνιδιών Gettygames στη διδασκαλία των εικαστικών στην ΣΤ' τάξη του ελληνικού δημοτικού: διδακτορική διατριβή Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης Σύνδεσμος

ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Ψηφιακή τεχνολογία και κινηματογραφική δημιουργία

Background Image

Ψηφιακή τεχνολογία και κινηματογραφική δημιουργία

Χαράλαμπος Βενετόπουλος, Κωνσταντίνος Φραγκόπουλος 2005

Ψηφιακή τεχνολογία και κινηματογραφική δημιουργία: η φαντασία στην εξουσία; Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης" Σύνδεσμος

ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Ότι είναι ένα ταξίδι…

Background Image

Ότι είναι ένα ταξίδι...

Σπύρος Πολυμέρης, 2000

Εικονοποίηση της αφήγησης με τη χρήση νέων τεχνολογιών : ταινία μικρού μήκους με χρήση εικαστικών έργων και δημιουργία συνθετικής κίνησης και βίντεο Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης" Σύνδεσμος

ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Αρνητική εντροπία

Background Image

Αρνητική εντροπία

Χρήστος Προσύλης 2000

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης"

Αρνητική εντροπία: η χρήση των πολυμέσων, της βίντεο τέχνης και της ψηφιακής τεχνολογίας και η διαδικασία του θεατρικού γίγνεσθαι. Από τη "θετική εντροπία" στην "αρνητική εντροπία" μιας θεατρικής παράστασης, μέσα από την αλληλεπίδρασή της με τον ψηφιακό κόσμο : διπλωματική εργασία.

Σύνδεσμος

ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Ψηφιακό μέλλον και τέχνη: προοπτικές θεσμικής διαχείρισης

Background Image

Ψηφιακό μέλλον και τέχνη: προοπτικές θεσμικής διαχείρισης

Πολυμέρης, Σπυρίδων Θεόδωρος 2011

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Περίληψη

Στόχος της διατριβής αυτής είναι η μελέτη της θεσμικής διαχείρισης της σύγχρονης, ψηφιακής τέχνης με τη βοήθεια της αξιοποίησης των Νέων Μέσων. Συγκεκριμένα, εστιάζοντας στα χαρακτηριστικά της αποϋλοποιημένης, ψηφιακής διαδικτυακής τέχνης της μετανεωτερικής εποχής, εξετάζουμε τη βελτιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας των μη κερδοσκοπικών Πολιτιστικών Οργανισμών με τη χρήση της ίδιας της διαδικτυακής τεχνολογίας. Η εικόνα της σύγχρονης ψηφιακής τέχνης αναδύεται μέσα από μία αναδρομή στις βασικότερες πολιτισμικές θεωρίες, με ιδιαίτερη εστίαση στην απώλεια της μοναδικής αύρας του έργου τέχνης σύμφωνα με τον Benjamin (1936), η οποία περιγράφει εύγλωττα τα σύγχρονα αποσωματοποιημένα προϊόντα τέχνης, στη δημόσια σφαίρα του Habermas (1985, 1991, 1996), η οποία επαναπροσδιορίζεται μέσα από τη διαδικτυακή επικοινωνία, και στη «βύθιση στην απουσία» του Baudrillard (1998). Η νέα αυτή, παγκοσμιοποιημένη, πραγματικότητα προϋποθέτει νέες μορφές επιμέλειας, μέσα από κατανεμημένα δίκτυα, τα οποία προσδιορίζουν την ιδιαιτερότητα της λειτουργίας του διαχειριστή-επιμελητή έργων τέχνης και πολιτιστικών οργανισμών γενικότερα. Με βάση αυτό το θεωρητικό πλαίσιο, διερευνούμε τις εναλλακτικές διαχειριστικές προσεγγίσεις και προτείνουμε τη χρήση του Ανοικτού Συστημικού Μοντέλου (Byrnes 2009), από το οποίο, μαζί με τη Θεωρία των Συμπτώσεων (Donaldson 2001), αντλούμε το πνεύμα της έρευνας που παρουσιάζουμε και η οποία στοχεύει στην ανάδειξη των διαχειριστικών προβλημάτων μη κερδοσκοπικών Πολιτιστικών Οργανισμών-Μουσείων στο επίπεδο της διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων και της ανταπόκρισης του τελικού προϊόντος στις διαδικασίες διαμόρφωσης. Με την πιλοτική υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Αριστείας EFQM (European Foundation for Quality and Management) σε Πολιτιστικούς Οργανισμούς, επιχειρούμε να εντοπίσουμε τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας τους μέσω της αυτοαξιολόγησης. Από τα δεδομένα μας διαπιστώνουμε, μεταξύ άλλων, ότι οι καλές ‘επιδόσεις’ στο επίπεδο των διαμορφωτών – της ηγεσίας, της στρατηγικής των οργανισμών, των εργαζομένων, των συντελεστών και των πόρων, καθώς και των διαδικασιών – δε συνεπάγονται πάντα τα αντίστοιχα καλά αποτελέσματα σε σχέση με τους εργαζόμενους, τους πελάτες ή τα λεγόμενα αποτελέσματα-κλειδιά. Παρατηρούμε επίσης ιδιαίτερο έλλειμμα ως προς τα αποτελέσματα, όπου εμπλέκεται το ανθρώπινο στοιχείο – πελάτες και, ιδιαίτερα, εργαζόμενοι --, γεγονός που αποδίδουμε στην ενδεχόμενα ελλιπή διάχυση των διαμορφωτών, μεταξύ άλλων και της τεχνολογίας, στη λειτουργία των οργανισμών, καθώς και στην έλλειψη στοχοθεσίας. Η έλλειψη συστηματικότητας στη διαδικασία ανατροφοδότησης επίσης επιβαρύνει τα ‘δεδομένα εξόδου’. Με βάση τα δεδομένα αυτά, διαμορφώνουμε μια διαχειριστική πρόταση η οποία προτάσσει την τεχνολογία ως παράγοντα πληρέστερης διάχυσης των λεγόμενων «διαμορφωτών» στη λειτουργία των Πολιτιστικών Οργανισμών, εστιάζοντας σε έξι πεδία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πρβλ. Kanter 2010), τους ιστότοπους (Karabin 2000, Harms και Schweibenz 2000, Pressel 2010), την ηλεκτρονική αλληλογραφία (MacLaughlin 2010), την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (MacLaughlin 2010, Schindlinger 2010), το ελεύθερο λογισμικό και το υπολογιστικό νέφος (Rayport και Heyward 2009), τα οποία αναπτύσσουμε στο πλαίσιο του τρίπτυχου «Ανασύρω-Αναλύω-Αναδιαμορφώνω» (Α3). Η πρόταση αυτή στοχεύει στη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων διαχείρισης των Πολιτιστικών Οργανισμών, ενώ ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στις διαχειριστικές απαιτήσεις μιας παγκοσμιοποιημένης διαδικτυακής τέχνης, προάγοντας τη «δημόσια σφαίρα» και επιχειρώντας μια νέας μορφής συνεκτικότητα στην κατατμημένη «νέο-πραγματικότητα» (Baudrillard 1998) της μετανεωτερικότητας.

ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ