Άρης Σαραφιανός, Η Υπέροχη Ιστορία του Πραγματικού. Τέχνη, ιατρική και αισθητηριακές πολιτικές στη Βρετανία του 18ου αιώνα, Εκδόσεις Gutenberg [2023]

Άρης Σαραφιανός, Η Υπέροχη Ιστορία του Πραγματικού. Τέχνη, ιατρική και αισθητηριακές πολιτικές στη Βρετανία του 18ου αιώνα, Εκδόσεις Gutenberg [2023]