Ασφαλής λειτουργία: Καλλιτεχνικές ομάδες σε τρεις διαφορετικούς χώρους, δημοσίευση στο Art22

Ασφαλής λειτουργία: Καλλιτεχνικές ομάδες σε τρεις διαφορετικούς χώρους, δημοσίευση στο Art22