ΑΣΚΤ (Θ’ Εργαστήριο) και Κρατική Σχολή Ορχηστική Τέχνης (ΚΣΟΤ) [Παρασκευή 20/1/2023]

ΑΣΚΤ (Θ’ Εργαστήριο) και Κρατική Σχολή Ορχηστική Τέχνης (ΚΣΟΤ) [Παρασκευή 20/1/2023]