Δελτίο Τύπου / Παρουσίαση φοιτητικών έργων από το Εργαστήριο Νέων Μέσων (ΑΠΘ) στην πλατφόρμα VisualcontainerTV, Μιλάνο 

Δελτίο Τύπου / Παρουσίαση φοιτητικών έργων από το Εργαστήριο Νέων Μέσων (ΑΠΘ) στην πλατφόρμα VisualcontainerTV, Μιλάνο