ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | «HACK THE ART: ΓΙΑΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ» | 20.12.2022 | 12:00-14:00 | Online

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | «HACK THE ART: ΓΙΑΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ» | 20.12.2022 | 12:00-14:00 | Online