Δημιουργικότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη στο Athens Science Festival 2022, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων [23/10/2022 στις 17:00]

Δημιουργικότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη στο Athens Science Festival 2022, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων [23/10/2022 στις 17:00]