Δήμος Αθηναίων: Πρώτη θέση στο διαγωνισμό φωτογραφίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων, δημοσίευση Olafaq [29/1/2023]

Δήμος Αθηναίων: Πρώτη θέση στο διαγωνισμό φωτογραφίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων, δημοσίευση Olafaq [29/1/2023]