ΔΤ// The eye of the beholder // εικαστική εγκατάσταση // Γιούλα & Όλγα Παπαδοπούλου [Τρίτη 3, Τετάρτη 4 & Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023]

ΔΤ// The eye of the beholder // εικαστική εγκατάσταση // Γιούλα & Όλγα Παπαδοπούλου [Τρίτη 3, Τετάρτη 4 & Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023]