«ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΙ»: Εικαστική Έκθεση, Performances, Δημόσιο Πρόγραμμα στο Δρομοκαΐτειο Ψ.Ν.Α [11/11 έως 18/12]

«ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΙ»: Εικαστική Έκθεση, Performances, Δημόσιο Πρόγραμμα στο Δρομοκαΐτειο Ψ.Ν.Α [11/11 έως 18/12]