Εκδήλωση του Ε.Ι.Ε. για την επαναλειτουργία της Βιβλιοθήκης Επιστήμης, Τεχνολογίας και Πολιτισμού «Κ.Θ. Δημαράς» [3/5 2023, 18.00]

Εκδήλωση του Ε.Ι.Ε. για την επαναλειτουργία της Βιβλιοθήκης Επιστήμης, Τεχνολογίας και Πολιτισμού «Κ.Θ. Δημαράς» [3/5 2023, 18.00]