Έκθεση: Calder Unfolding, Παρίσι [17/10-12/11-2022]

Έκθεση: Calder Unfolding, Παρίσι [17/10-12/11-2022]