Έκθεση: Δημήτρης Γερακίτης “ΝΟΤΕΜ”, Or.artspace, Εγκαίνια: [8/10/2022, 12:00-22:00], Διάρκεια Έκθεσης: [8-23/10/2022]

Έκθεση: Δημήτρης Γερακίτης “ΝΟΤΕΜ”, Or.artspace, Εγκαίνια: [8/10/2022, 12:00-22:00], Διάρκεια Έκθεσης: [8-23/10/2022]