Έκθεση Φωτογραφίας Φωτογραφικού Τομέα ΠΟΦΠΑ [6/6 – 20/6, 2022]

Έκθεση Φωτογραφίας Φωτογραφικού Τομέα ΠΟΦΠΑ [6/6 – 20/6, 2022]