Έκθεση Hidden Colors, Χώρος Τέχνης Artworx [19/5-20/6 2023]

Έκθεση Hidden Colors, Χώρος Τέχνης Artworx [19/5-20/6 2023]