ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΜΕΤ+DIGITALARTS)+ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, “ΑΠΝΟΙΑ”, The European Centre Athens [8-19/3/2023]

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΜΕΤ+DIGITALARTS)+ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, “ΑΠΝΟΙΑ”, The European Centre Athens [8-19/3/2023]