Έκθεση: Portable Elastic Temple, P.E.T. Projects, Εγκαίνια: [14/12/2022], Διάρκεια [14/12/2022-18/2/2023]

Έκθεση: Portable Elastic Temple, P.E.T. Projects, Εγκαίνια: [14/12/2022], Διάρκεια [14/12/2022-18/2/2023]