ΕΚΘΕΣΗ στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) του Γιάννη Κονταράτου με τίτλο “Επιτάφιος Θρήνος – Εννέα Παραλλαγές”, αφιερωμένη στη μνήμη του Φίλιππου Τσιμπόγλου, Γενικού ΔΙευθυντή της ΕΒΕ (2014-2023) [Διάρκεια Έκθεσης: 01-03-2023 έως 30-04-2023]

ΕΚΘΕΣΗ στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) του Γιάννη Κονταράτου με τίτλο “Επιτάφιος Θρήνος – Εννέα Παραλλαγές”, αφιερωμένη στη μνήμη του Φίλιππου Τσιμπόγλου, Γενικού ΔΙευθυντή της ΕΒΕ (2014-2023) [Διάρκεια Έκθεσης: 01-03-2023 έως 30-04-2023]