Έκθεση: Βαλέριος Καλούτσης: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / COMMUNICATION, a.antonopoulou.art, Εγκαίνια [13/10/2022, 19.00-22.00], Διάρκεια Έκθεσης: [13/10-26/11 2022]

Έκθεση: Βαλέριος Καλούτσης: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / COMMUNICATION, a.antonopoulou.art, Εγκαίνια [13/10/2022, 19.00-22.00], Διάρκεια Έκθεσης: [13/10-26/11 2022]