ΕΜΣΤ: ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 172 έργων 78 Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών

ΕΜΣΤ: ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 172 έργων 78 Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών