Ερευνητικά Προγράμματα

Ερευνητικά Προγράμματα

Ερευνητικά Προγράμματα

Ερευνητικό και καλλιτεχνικό project Fe26 από τη ΝΩΜΩ


Το ερευνητικό και καλλιτεχνικό project Fe26, δημιουργήθηκε με αφορμή τα γραπτά του Gaston Bachelard, του Carl Einstein κ.α., καθώς και την πορεία της οικογένειας Ρήγου με άξονα τη 1 διατομεακότητα....