Εθνικός Κήπος: Διεθνής εικαστική έκθεση Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR), δημοσίευση Culturenow [20/10/2022]

Εθνικός Κήπος: Διεθνής εικαστική έκθεση Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR), δημοσίευση Culturenow [20/10/2022]