Γλαύκη Γκότση, Βλέμματα γυναικών στην τέχνη (1850-1900), Νησίδες, Θεσσαλονίκη 2022

Γλαύκη Γκότση, Βλέμματα γυναικών στην τέχνη (1850-1900), Νησίδες, Θεσσαλονίκη 2022