«Η ΙΘΑΚΗ ΤΟΥ ΞΕΝΑΚΗ: πολύχρωμες περιπλανήσεις στους καμβάδες ενός μεγάλου εικαστικού»

«Η ΙΘΑΚΗ ΤΟΥ ΞΕΝΑΚΗ: πολύχρωμες περιπλανήσεις στους καμβάδες ενός μεγάλου εικαστικού»