Η σύγχρονη τέχνη και το πραγματικό του τραύματος, του Γιώργου Τζιρτζιλάκη, δημοσίευση Αυγή Αναγνώσεις [27/11/2022]

Η σύγχρονη τέχνη και το πραγματικό του τραύματος, του Γιώργου Τζιρτζιλάκη, δημοσίευση Αυγή Αναγνώσεις [27/11/2022]