Κάμερα και εθνογραφία στην Ελλάδα, Αθηνά Πεγκλίδου επιμ., εκδόσεις Αλεξάνδρεια [2022]

Κάμερα και εθνογραφία στην Ελλάδα, Αθηνά Πεγκλίδου επιμ., εκδόσεις Αλεξάνδρεια [2022]