“ΚΗΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ” | ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΓΟΝΗ, BLENHEIM WALK GALLERY, LEEDS [20 Ιανουαρίου 2023-1 Απριλίου 2023]

“ΚΗΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ” | ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΓΟΝΗ, BLENHEIM WALK GALLERY, LEEDS [20 Ιανουαρίου 2023-1 Απριλίου 2023]