Κωνσταντίνος Δοξιάδης και Πληροφοριακός Μοντερνισμός – Η μηχανή στην καρδιά του ανθρώπου: Έκθεση στη Στέγη, δημοσίευση στο CULTURENOW [28/1-26/2/2023]

Κωνσταντίνος Δοξιάδης και Πληροφοριακός Μοντερνισμός – Η μηχανή στην καρδιά του ανθρώπου: Έκθεση στη Στέγη, δημοσίευση στο CULTURENOW [28/1-26/2/2023]