Κύκλος Διαλέξεων Της Ομάδας Συντήρησης Του Ελληνικού Τμήματος Του ICOM – 2022 «Βιβλία Για Τη Συντήρηση: Οι Συγγραφείς Παρουσιάζουν» [10/11/2022, στις 18.00]

Κύκλος Διαλέξεων Της Ομάδας Συντήρησης Του Ελληνικού Τμήματος Του ICOM – 2022 «Βιβλία Για Τη Συντήρηση: Οι Συγγραφείς Παρουσιάζουν» [10/11/2022, στις 18.00]