Μανταλίνα Ψωμά – Μετάβαση: Έκθεση στην a.antonopoulou.art, CULTURENOW [9-1-2023]

Μανταλίνα Ψωμά – Μετάβαση: Έκθεση στην a.antonopoulou.art, CULTURENOW [9-1-2023]