Μαρκέλα Ιακώβου – Πριν τις 02.04.1999: Έκθεση στη Myró Gallery

Μαρκέλα Ιακώβου – Πριν τις 02.04.1999: Έκθεση στη Myró Gallery