Μιχάλης Αρφαράς | Ο ίλιγγος του Ίκαρου | Αίθουσα Τέχνης Έκφραση – Γιάννα Γραμματοπούλου [Εγκαίνια: Σάββατο 4 Μαρτίου 2023, 12:00 – 17:00 Διάρκεια: 4 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2023]

Μιχάλης Αρφαράς | Ο ίλιγγος του Ίκαρου | Αίθουσα Τέχνης Έκφραση – Γιάννα Γραμματοπούλου [Εγκαίνια: Σάββατο 4 Μαρτίου 2023, 12:00 – 17:00 Διάρκεια: 4 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2023]