Ο Daniel Shieh δημιουργεί μια πύλη για μια άλλη γη στο πάρκο γλυπτών Socrates της Νέας Υόρκης, δημοσίευση Olafaq [1/11/2022]

Ο Daniel Shieh δημιουργεί μια πύλη για μια άλλη γη στο πάρκο γλυπτών Socrates της Νέας Υόρκης, δημοσίευση Olafaq [1/11/2022]