Οι φιλόσοφοι με τα μάτια της Τεχνητής Νοημοσύνης, δημοσίευση στο Pass World [3/12/2022]

Οι φιλόσοφοι με τα μάτια της Τεχνητής Νοημοσύνης, δημοσίευση στο Pass World [3/12/2022]