Οι Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας και Ποιότητας για Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού του ΕΣΠΑ παρουσιάστηκαν σε σεμινάριο του ΕΚΤ [8/7/2022]

Οι Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας και Ποιότητας για Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού του ΕΣΠΑ παρουσιάστηκαν σε σεμινάριο του ΕΚΤ [8/7/2022]