Ομαδική έκθεση με τίτλο: “TECHNO WORLDS”, SPACE (Portland, Maine) [7/10/2022-5/11/2022]

Ομαδική έκθεση με τίτλο: “TECHNO WORLDS”, SPACE (Portland, Maine) [7/10/2022-5/11/2022]