Όταν τα γλυπτά και η video art συνoμιλούν με τον χωροχρόνο. H έκθεση “Une seconde d’ éternité” στο Bource de Commerce-Pinault Collection εξετάζει την σχέση εξάρτησής μας με το χρόνο, Mάρθα Κορινθίου, δημοσίευση στο Olafaq [14.09.2022]

Όταν τα γλυπτά και η video art συνoμιλούν με τον χωροχρόνο. H έκθεση “Une seconde d’ éternité” στο Bource de Commerce-Pinault Collection εξετάζει την σχέση εξάρτησής μας με το χρόνο, Mάρθα Κορινθίου, δημοσίευση στο Olafaq [14.09.2022]