Παρουσίαση φοιτητικών έργων από το Εργαστήριο Νέων Μέσων ΑΠΘ στην πλατφόρμα VisualcontainerTV (VIDEO) [10/10-15/11/2022]

Παρουσίαση φοιτητικών έργων από το Εργαστήριο Νέων Μέσων ΑΠΘ στην πλατφόρμα VisualcontainerTV (VIDEO) [10/10-15/11/2022]