ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ “Τα καΐκια και η ναυπηγική τέχνη στη νεότερη πολιτιστική κληρονομιά”

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ “Τα καΐκια και η ναυπηγική τέχνη στη νεότερη πολιτιστική κληρονομιά”