Πέρα από το Ορατό- Εικαστική έκθεση, Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου [5-17/11/2022]

Πέρα από το Ορατό- Εικαστική έκθεση, Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου [5-17/11/2022]