ΠΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 1974-2004 Συνέδριο, 20 & 21 Ιανουαρίου 2023 | ΣΑΜ ΕΜΠ (Αίθουσα Τελετών του κτιρίου Αβέρωφ)

ΠΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 1974-2004 Συνέδριο, 20 & 21 Ιανουαρίου 2023 | ΣΑΜ ΕΜΠ (Αίθουσα Τελετών του κτιρίου Αβέρωφ)